فاطمه سرپوش

فاطمه سرپوش

ایمیل

f.serpush@yahoo.com

آدرس

فارس | آباده | ساختمان خاک پی راه

رزومه کاری

مدیریت فرآیند کسب و کار هلدینگ برتو
مدرس دانشگاه، پژوهشگر، شاعر

سوابق کاری

مدرس دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید - دانشگاه فنی دخترانه اقلید - دانشگاه علمی کاربردی آباده

تحصیلات

دکتری مهندسی کامپیوتر

دانشگاه آزاد قزوین

مهارت ها و تخصص ها

Data Mining

Information Retrieval

E-health and AI

Machine Learning

Deep Learning

زبان های خارجی

علاقه مندی ها

سرفیتیکیت ها

مقاله ها و مطالب آموزشی