یکی از انبوه‌سازان استان فارس در حوزه ساخت‌وساز فعالیت می کند که پروژه های بسیار زیادی را به بهره برداری رسانده است.