همراه با تکنولوژی

در دانشنامه برتو سیستم در مورد تکنولوژی‌های مختلف در کسب و کار امروز شامل هوش تجاری (BI)، تعالی سازمانی، مدیریت منابع سازمانی (ERP)، زیرساخت و شبکه، و سایت مطالب به روز و تجربه شده متخصصان در اختیار فعالان این حوزه ها قرار داده می شود.